Leerlingenorkest

Het leerlingenorkest dateert uit de beginjaren tachtig. Midden jaren tachtig en begin jaren negentig liep het aantal leerlingen wat terug waardoor het orkest een aantal jaren niet actief was. 

In 1993 werd weer gestart en thans is het een orkest met een bijna volledige harmoniebezetting.

Scroll naar top