Lidmaatschap

Nieuwe leden
Nieuwe leden moeten zich aanmelden bij de secretaris. Binnen de vereniging volgt overleg. Is er plaats in het gewenste orkest? Indien er plaats is speelt het nieuwe lid vier weken mee in het orkest en wordt daarna besloten, in overleg met de dirigent, of het nieuwe lid wordt aangenomen.
Dan zal de secretaris informatie over de vereniging toesturen, o.a. over contributie, uniform, etc. 

Lidmaatschap opzeggen
Om het lidmaatschap te beëindigen moet men een e-mail of brief aan de secretaris sturen. Pas als alle spullen (zoals instrument, bladmuziek en uniform) zijn ingeleverd zal de secretaris de beëindiging bevestigen en wordt het innen van de contributie stopgezet. 

Contributie
De contributie voor 2021 bedraagt:
– leden tot en met 15 jaar       € 10.50 per maand
– leden van 16 jaar en ouder   € 14,00 per maand

Wat wordt er van een lid verwacht
1. Aanwezig zijn tijdens de repetities, concerten en andere muzikale activiteiten
2. Zorgvuldig omgaan met het instrument en thuis oefenen om de partijen goed te kunnen spelen
3. Afmelden bij afwezigheid op een repetitie, concert of andere muzikale activiteit
4. Bij problemen met het instrument contact opnemen met de contactpersoon instrumentenbeheer
5. Helpen bij organisatie indien die wordt gevraagd
6. Bij vragen over het uniform tijdig contact opnemen met de contactpersoon uniformenbeheer
7. Helpen bij taken die we met alle leden vervullen om de vereniging draaiende te houden (b.v. Onderhoud de Uitkomst,    donateursactie, oliebollenactie) 

Lesgelden

Blokfluitles: De lessen zijn gratis ! Wel worden de kosten van de blokfluit in rekening gebracht. 
Muziekschool: Deze lesgelden worden jaarlijks vastgesteld door de Zeeuwse Muziekschool. De vereniging neemt hiervan € 150,= voor haar rekening. 
Voor meer informatie over de lesgelden kunt u gebruik maken van onderstaande link: http://www.zeeuwsemuziekschool.nl/lesaanbod/lesinformatie/tarieven.html
Nadere informatie met betrekking tot de muzieklessen wordt graag verstrekt door Leo van Nieuwenhuijze: tel: 0113-372588 e-mail: leovn@zeelandnet.nl

Scroll naar top