Lidmaatschap

Nieuwe leden

Iedereen is welkom bij onze vereniging! Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via onze secretaris. De secretaris zal vervolgens informatie over de vereniging toesturen, onder andere over de contributie en het uniform.

Lidmaatschap opzeggen

Om het lidmaatschap te beëindigen moet er een e-mail naar het bestuur gestuurd worden via secretariaat@apollowissenkerke.nl. Pas als alle spullen (zoals instrument, bladmuziek en uniform) zijn ingeleverd zal de secretaris de beëindiging bevestigen en wordt het innen van de contributie stopgezet. 

Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt:

– leden tot en met 15 jaar € 10.50 per maand

– leden van 16 jaar en ouder € 14,00 per maand

Wat wordt er van een lid verwacht?

1. Aanwezig zijn tijdens de repetities, concerten en andere muzikale activiteiten

2. Zorgvuldig omgaan met het instrument en thuis oefenen om de partijen goed te kunnen spelen

3. Afmelden bij afwezigheid op een repetitie, concert of andere muzikale activiteit

4. Bij problemen met het instrument contact opnemen met de contactpersoon instrumentenbeheer

5. Helpen bij organisatie indien die wordt gevraagd

6. Bij vragen over het uniform tijdig contact opnemen met de contactpersoon uniformenbeheer

7. Helpen bij taken die we met alle leden vervullen om de vereniging draaiende te houden (b.v. donateursactie, oliebollenactie)

Lesgelden

Blokfluitles: De lessen zijn gratis! Wel worden de kosten van de blokfluit in rekening gebracht.

Muziekschool: Deze lesgelden worden jaarlijks vastgesteld door de Zeeuwse Muziekschool. De vereniging neemt hiervan € 150,= voor haar rekening. Voor meer informatie over de lesgelden kunt u gebruik maken van onderstaande link: http://www.zeeuwsemuziekschool.nl/lesaanbod/lesinformatie/tarieven.html

Nadere informatie met betrekking tot de muzieklessen wordt graag verstrekt door Leo van Nieuwenhuijze:

tel: 0113-372588

e-mail: leovn@zeelandnet.nl 

Scroll naar boven