Bestuur

Voorzitter: Kim van der Maat

 • geeft leiding aan de vereniging
 • draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
 • leidt bestuurs- en ledenvergaderingen
 • is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden
 • contactpersoon harmonieleden en dirigent
 • aanspreekpunt PR

Vice-voorzitter: Wouter Vink

 • vervangt de voorzitter bij afwezigheid
 • gebouwenbeheer Pompweie en De Uitkomst
 • verantwoordelijke bestuurshandboek

Secretaris: Willeke van Nieuwenhuijze

Contact: secretariaat@apollowissenkerke.nl

 • voert het secretariaat van de vereniging
 • draagt zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie
 • houdt de ledenadministratie bij
 • houdt het archief bij
 • houdt de instrumentenadministratie bij
 • draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van vergaderingen
 • draagt zorg voor het beheer van de kleding van het harmonie- en leerlingenorkest
 • coördinator ‘lief en leed’
 • verzorgen van bloemen oid. ten behoeve van jubilea en concerten

Penningmeester: Leo van Nieuwenhuijze

Contact: penningmeester@apollowissenkerke.nl

 • draagt zorg voor het financieel beleid in hoofdlijnen
 • is verantwoordelijk voor de financiële administratie
 • is verantwoordelijk voor het innen van contributies en donaties
 • draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed.
 • houdt de sponsor- en donateursadministratie bij
 • draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en financiële jaarverslagen
 • gebouwenbeheer MFA
 • coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool
 • coördinator ‘Muziek in de klas’
 • contactpersoon (dirigent) leerlingenorkest/samenspeelgroep

Algemeen lid: Anouk de Neef

Contact: pr@apollowissenkerke.nl

 • beheer en onderhoud Socie app waarmee naar de leden gecommuniceerd wordt
 • beheer en onderhoud website en social media pagina’s

Algemeen lid: Ymke de Kater

 • contactpersoon muziekcommissie
 • coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool (in samenwerking met Leo)
 • contactpersoon (dirigent) leerlingenorkest/samenspeelgroep
 • coördinator ‘Muziek in de Klas’ (in samenwerking met Leo)

Algemeen lid: Evan Versluis

 • coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten
 • contactpersoon jeugdcommissie
Scroll naar boven