Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging Apollo Wissenkerke bestaat uit de onderstaande mensen. Deze mensen zijn allemaal spelende leden binnen de vereniging.

Voorzitter: Kim van der Maat 
• geeft leiding aan de vereniging
• draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
• leidt bestuurs- en ledenvergaderingen
• is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden
• contactpersoon harmonieleden en dirigent
• contactpersoon steelbandleden en dirigent
• coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten
• aanspreekpunt PR
Vice voorzitter: Wouter Vink
• vervangt de voorzitter bij afwezigheid
• gebouwenbeheer Pompweie, de Uitkomst
• verantwoordelijke bestuurshandboek
Secretaris: Willeke van Nieuwenhuijze
Contact: secretariaat@apollowissenkerke.nl
• voert het secretariaat van de vereniging
• draagt zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie
• houdt de ledenadministratie bij
• houdt het archief bij
• bijhouden instrumentenadministratie
• draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van vergaderingen
• draagt zorg voor het beheer van de kleding van het harmonie- en het leerlingenorkest 
• coördinator “lief en leed” 
• verzorgen van bloemen t.b.v. jubilea en concerten
Penningmeester: Leo van Nieuwenhuijze
Contact: penningmeester@apollowissenkerke.nl
• gebouwenbeheer MFA
• draagt zorg voor het financieel beleid in hoofdlijnen
• is verantwoordelijk voor de financiële administratie
• verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties
• draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed.
• houdt de sponsor- en donateursadministratie bij
• draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en financiële jaarverslagen
• contactpersoon kantinebeheer
• coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool
• contactpersoon leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten
• coördinator projecten “Muziek in de klas”
Algemeen bestuurslid: Anouk de Neef
Contact: pr@apollowissenkerke.nl
• beheer en onderhoud website en social media pagina’s
• beheer en onderhoud Socie App waarmee naar leden gecommuniceerd wordt
• contactpersoon jeugdcommissie
Algemeen bestuurslid: Ymke de Kater
• contactpersoon muziekcommissie
• coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool (in samenwerking met Leo)
• contactpersoon leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten (in samenwerking met Leo)
• coördinator projecten “Muziek in de Klas” (in samenwerking met Leo)

Scroll naar top