Colofon


Bestuur  
Voorzitter Albert Sandee
Vice-voorzitter Arjen Kooman
Secretaris Ria Vink
Penningmeester Kees de Smit
Bestuurslid Kim van der Maat
Bestuurslid Leo van Nieuwenhuijze
Bestuurslid Willeke van Nieuwenhuize
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Lian van Nieuwenhuijze
   
Muzikale leiding:  
Harmonie Cathy Kotoun
Steelband Rinus Schuiling
Leerlingenorkest Jan Spruit
Samenspelgroep Jan Spruit
Blokfluitgroep Lian van Nieuwenhuijze
   
Ereleden:  
Kees Augustijn  
Kees Hoogstrate  
   
Secretariaat: Secretariaat jeugdbestuur:
Ria Vink Sjoerd Slotema
Burg. P. Wissestraat 12A Zandkreekstraat 2
4494 NS Geersdijk 4491 GN Wissenkerke
secretariaat@apollowissenkerke.nl sjoerd.slotema8@gmail.com
   
Redactie "Even Uitblazen" evenuitblazen@apollowissenkerke.nl
   
Clubgebouw "De Uitkomst" Bankrekeningnummer
Ooststraat 1 Rabobank Noord Beveland
4491 EG Wissenkerke NL88RABO0371404584
   
Website: http://www.apollowissenkerke.nl
Facebook: http://www.facebook.com/Apollowsk
   
Wijzigen gegevens: http://www.goo.gl/forms/eKFt5w6rSI
Afmelden repetities:

http://goo.gl/forms/qMKzhX76IPm2QsX33 

   
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het bestuur