Datum Tot en met Wat Waar Wie Tijd
11-11-2017 Concours Zaandam De harmonie n.n.b.
18-11-2017 intocht Sinterklaas Wissenkerke De harmonie n.n.b.
25-11-2017 Bingo Wissenkerke allen n.n.b.
26-11-2017 medewerking kerkdienst Wissenkerke Enseble 10.00 uur
08-12-2017 10-12-2017 Jeugdstudieweekend Domburg alle leden van Apollo tussen 14 en 23 jaar n.v.t.
24-12-2017 medewerking kerstavonddienst kerk Wissenkerke Leerlingenorkest 21.00 uur